Vem var Maria Montessori?

Maria Montessori föddes i den italienska staden Chiaravalle och var dotter till Alessandro Montessori och Renlide Stoppani.

Maria Montessori förblev förälskad i sina födelsetrakter: 1971 berättade hennes son Mario vid invigningen av den nya Montessori-skolan i Ancona, att hans mor, efter att kommit tillbaka från Indien sommaren 1950, sade att hon ville besöka sina gamla hemtrakter. Med sonen besökte hon då Ancona och Chiaravalle där Maria Montessori sade: ”Nu är jag nöjd: Även om jag skulle dö nu så har jag fått se min hemby”.

Redan i början av sina studier visar Maria Montessori stort intresse för naturvetenskapliga ämnen, framförallt matematik och biologi. Hon kom att bli en av de första kvinnorna i modern tid att erhålla en examen i medicin i Italien. Detta trots att hon inledningsvis inte kunde antas som student vid medicinska fakulteteten eftersom hon saknade en s.k. klassisk mogenhetsexamen. Hon skrev därför först in sig vid den naturvetenskapliga fakulteten och inte förrän hon hade kompletterat sina betyg genom studier med bl.a. latin kunde hon söka till medicinska fakulteten. Där tog hon 1896 sin examen som tredje kvinna i Italien, med specialinriktning mot psykiatri.

.
År 1899, efter att hon just tagit sin examen, reste hon runt hela Italien och föreläste om ”Den nya kvinnan”. Hon berättade om sin egen strävan som lett fram till hennes examen, och beskrev den nya tidens kvinna som en framförallt vetenskapligt tänkande person. Under hela sin karriär tog hon sig ofta tid att ta ledigt från sitt arbete för att ge sig ut och föreläsa om kvinnors situation. Den 6 januari 1907 öppnade hon i Rom en skola för de så kallade obildbara. Genom omfattande fältstudier och praktik utvecklade hon den så kallade ”montessoripedagogiken”. Hon hade stor framgång i att lära barn, som tidigare fått tillbringa sina liv på mentalsjukhus och andra institutioner, att läsa och skriva..

Under andra världskriget skickades hon i exil till Indien av Mussolini, eftersom hon vägrade att hjälpa till med att utbilda barn till att bli soldater. Hon flyttade sedan till Nederländerna, där hon levde tills hon 1952 dog i staden Noordwijk aan Zee. Där har än idag Association Montessori Internationale (AMI) sitt högkvarter. Hennes son, Mario Montessori ledde AMI fram till sin död 1982.

Källa: Wikipedia