Vår verksamhetsidé

Vår verksamhet omfattar idag ~ ca 110 barn på förskolan, ~ ca 340 elever i skolan och ~ 80 pedagoger och annan personal. Vi bedriver vår verksamhet genom att skapa en unik miljö för lärande där barnet/eleven hela tiden är i centrum.

Vi tillhandahåller förskola och grundskola för barn mellan 1 och 16 år, samt skolbarnsomsorg på fritids från förskoleklass t o m åk3. Verksamheten erbjuds till alla barn i Ekerö kommun med kranskommuner. Vårt föräldrakooperativ skall verka för att ge eleverna en god kunskapsplattform för vidare studier, anpassad till varje elevs grundförutsättningar.

Som montessoriskola tror vi på en pedagogik som uppmuntrar barnets/elevens medfödda nyfikenhet och att man inte bara läser sig till kunskap – utan lär sig med alla sina sinnen. Montessoripedagogiken finns i hela verksamheten.

.

Vi har en montessorisk grundsyn, som innebär att

  • vi står på en stabil pedagogisk grund och håller fast vid det vi tror på
  • vi arbetar utifrån ett holistiskt synsätt i hela verksamheten
  • vi ser barnet/individen i allt vi gör
  • vi ger alla barn förutsättningar att ta eget ansvar, bli självständiga och lyckas
  • vi förnyar ständigt och uppdaterar oss för att matcha dagens behov genom att ta till oss aktuell forskning
  • vi erbjuder utbildning i montessoripedagogik
  • vi erbjuder annan pedagogisk fördjupning inom ramen för vår vision
  • vi arbetar utifrån tanken ”Att lära för livet” som för oss innebär att vi arbetar utifrån det verkliga livet
  • vi arbetar för att våra barn och elever ska bli självständiga och ansvarstagande medborgare