Birkaskolans historia

En friskoleresa med start år 1984 – från 30 till 340 barn eller om man så vill, från 60 till 680 föräldrar.

 


1982

Montessoriläraren Helen Jönsson och hennes man Ulf Jönsson bildar tillsammans med några föräldrar Mälaröarnas Montessoriförening. Ulf blev skolans första ordförande.


1984

Efter två års arbete och planering kom montessoriförskolan igång. Första lokalen låg vid Ekebyhovsskolan. Efter fyra år blev det en flytt till Närlundaskolan och en utökning till två avdelningar med 14 barn vardera. Senare slogs avdelningarna ihop till en stor.


1991

Dags för flytt igen. Förskolan bytte lokal med Närlundaskolans fritids och hamnade således där den är idag. Verksamheten utökades till två avdelningar: Pandan med 38 barn och Delfinen med 16 barn.


1992

Sverige fick en friskolereform vilket innebar att man fick kommunala bidrag för att starta en friskola.


1997

Styrelsen börjar undersöka möjligheterna att starta en friskola med montessoriinriktning. Kommunen bedrev då montessoriundervisning i Närlundaskolan, där föreningens förskolebarn började när de blev sju år. Men kommunen ville gå över till vanlig undervisning varför det blev aktuellt att undersöka möjligheterna att starta en friskola på Ekerö.


1998

Avdelningen Måsen tillkommer på förskolan. 


2000

I augusti var kontrakten med kommunen förhandlade och klara och den ekonomiska föreningen kunde starta Birkaskolans montessoriskola. Föreningen hyrde nuvarande 2-3 och 4-5:s lokaler samt en paviljong på gården utanför spår 4-5:s klassrum. I paviljongen gick åk 4-6. Förskolans 30 sjuåringar fyllde upp åk 1 och åk 2-6 fylldes av Närlundaskolans montessoriklasser samt intag från kön (som fanns redan då). Fritidsverksamheten inrymdes också i lokalerna.


2001

Förskolans sexåringar flyttar till skolan i den frivilliga förskoleklassen. Barnen hittar själva på att sexårsverksamheten ska heta ’’Vikingarna’’.  


2002

Nu fick föreningen även hyra nuvarande fritidslokaler.


2003

Då fick skolan tillgång till nuvarande F-1:s lokaler också. Paviljongen på skolgården kunde tas bort. På den här tiden var eleverna indelade i två spår, med 15 elever av varje årskull i en klass på 30.


2004

Birkaskolans första nior gick ut, sju till antalet. Klassen bestod också av 20 åttondeklassare.


2005

På förskolan tillkommer avdelningen Ödlan.


2006

Avdelningen Myran tillkommer på förskolan. 


2009

Då delade man upp F-5 i tre spår för att få bättre åldersintegration. Då byggdes också den första ’’tillfälliga’’ högskolepaviljongen.  


2012

Köket på förskolan totalrenoverades.  


2014

Nuvarande högstadiepaviljong byggdes då den gamla var uttjänt och behövde rivas.


2019

Grundskolans spårindelning görs om. Verksamheten återgår till två spår.
Birkaskolan fyller 35 år.
Birkaskolan får en ny rektor Helena Sjöholm som efterträder Ulrika Söderqvist (senare Atkinson)


Kuriosa

Antalet rektorer Birkaskolan haft mellan år 2000-2019: 5
Antalet föreningsordföranden (föräldrar) mellan år 1984-2019: 14
Antalet anställda år 1984: 5 och 2019: 75


Tack till Tia Christensson, Eva Groth och Susanne Broman för text och historia.