Vår historia

En friskoleresa med start år 1984 – från 30 barn till 340.
Eller om man så vill: från 60 föräldrar till 680!

 

 • 1982
  Montessoriläraren Helen Jönsson och hennes man Ulf Jönsson bildar tillsammans med några föräldrar Mälaröarnas Montessoriförening. Ulf blev skolans första ordförande.
 • 1984
  Efter två års arbete och planering kom montessoriförskolan igång. Första lokalen låg vid Ekebyhovsskolan. Efter fyra år blev det en flytt till Närlundaskolan och en utökning till två avdelningar med 14 barn vardera. Senare slogs avdelningarna ihop till en stor.
 • 1991
  Dags för flytt igen. Förskolan bytte lokal med Närlundaskolans fritids och hamnade således där den är idag. Verksamheten utökades till två avdelningar: Pandan med 38 barn och Delfinen med 16 barn.
 • 1992
  Sverige fick en friskolereform vilket innebar att man fick kommunala bidrag för att starta en friskola.
 • 1997
  Styrelsen börjar undersöka möjligheterna att starta en friskola med montessoriinriktning. Kommunen bedrev då montessoriundervisning i Närlundaskolan, där föreningens förskolebarn började när de blev sju år. Men kommunen ville gå över till vanlig undervisning varför det blev aktuellt att undersöka möjligheterna att starta en friskola på Ekerö.
 • 2000
  I augusti var kontrakten med kommunen förhandlade och klara och den ekonomiska föreningen kunde starta Birkaskolans montessoriskola. Föreningen hyrde nuvarande spår 2:s och 3:s lokaler samt en paviljong på gården utanför spår 3:s klassrum. I paviljongen gick åk 4-6. Förskolans 30 sjuåringar fyllde upp åk 1 och åk 2-6 fylldes av Närlundaskolans montessoriklasser samt intag från kön (som fanns redan då). Fritidsverksamheten inrymdes också i lokalerna.
 • 2002
  Nu fick föreningen även hyra nuvarande fritids lokaler.
 • 2003
  fick skolan tillgång till spår 1:s lokaler också. Paviljongen på skolgården kunde tas bort. På den här tiden var eleverna indelade i två spår, med 15 elever av varje årskull i en klass på 30.
 • 2004
  Birkaskolans första niorna gick ut, sju till antalet. Klassen bestod också av 20 åttondeklassare.
 • 2009
  Då delade man upp f-5 i tre spår för att få bättre åldersintegration.
 • 2009
  Då byggdes också den första ’’tillfälliga’’ högskolepaviljongen.
 • 2014
  Nuvarande högstadiepaviljong byggdes då den gamla var uttjänt och behövde rivas.
 • 2019
  Birkaskolan fyller 35 år.