Skolval och ansökan

Alla barn är olika, men trivs bäst i en miljö som ger trygghet och som stimulerar. Vad det innebär för ditt barn vet du bäst. Vi rekommenderar att du tar dig tid att sätta dig in i Birkaskolans arbetssätt och att du funderar över hur det arbetssättet skulle kunna passa för ditt barn. Tänk igenom vad som motiverar ditt barn och hur man bäst stöttar honom eller henne i sin utveckling.

Varför välja oss?

När vi frågar varför våra föräldrar från början har valt Birkaskolan för sina barn svarar många att de gillar personaltätheten; det känns som en trygghet för barnen – och för föräldrarna själva. Många nämner förstås Montessori-pedagogiken. En del föräldrar har gått Montessori som små, andra jobbar inom montessori-verksamheter. Den fina och öppna kontakten med pedagoger och lärare är ett annat positivt inslag i vår vardag som uppskattas av föräldrarna.

Vi mycket stolta över vår verksamhet, våra pedagoger och våra barn
-och hoppas att du blir nyfiken på oss.


Passar Montessoripedagogiken alla barn?

Montessoripedagogiken bygger på att varje barn är unikt. Varje barn möts med respekt där det just befinner sig i sin utveckling. Ett sådant synsätt kan inte vara fel för något barn. Dock krävs det att även föräldrarna tar till sig Montessoripedagogikens tankar och filosofi, annars får barnet uppleva två världar, en i skolan och en hemma. Lite skarpt uttryckt kan man säga att Montessoripedagogiken passar alla barn, men kanske inte alla vuxna.


Skillnad mellan kommunal skola och friskola

En friskola är en förskola och/eller skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller ett landsting. Kommunen har fortfarande ansvar för att bevaka att skolplikten fullgörs och att utöva tillsyn i barnomsorgen. Du som förälder väljer att en annan verksamhet än den kommunala tar ansvaret för att ge ditt barn den undervisning och omsorg som lagar och läroplaner föreskriver.

Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng och barnomsorgspeng) och får inte ta ut avgifter. Driftsformen varierar och kan vara en ekonomisk förening bestående av föräldrar eller personal, stiftelse, aktiebolag eller liknande. En del verksamheter är vinstdrivande och en del är det inte. Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer; förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Läs mer på Friskolornas Riksförbund.

Mälaröarnas Montessori ekonomiska förening (MMEF) som driver Birkaskolan är en icke vinstdrivande huvudman bestående av skolans föräldrar som bedriver verksamhet i alla skolformer förutom gymnasieskolan. Vi vänder sig till föräldrar med ett genuint intresse för lärande och kunskap och som aktivt vill engagera sig i sina barns utveckling och arbetsmiljö. Läs mer vilka förväntningar vi har på våra föräldrar under menyn Om Oss >> Våra förväntningar på dig som förälder.


Kom till vårt Öppet hus – Birkagillet

Kom till vårt Öppet hus för att bilda dig en uppfattning av skolans och förskolans lokaler och stämningen bland personalen och eleverna. Passa på att fråga hur pedagogerna och lärarna planerar verksamheten och hur en helt vanlig dag på förskolan eller skolan kan se ut. Kanske har du hört andra föräldrar berätta om skolan – information som du kan få bekräftad och utvecklad av rektorn eller lärarna på plats. Håll utkik på vår hemsida kring aktuellt datum som normalt brukar infalla under September månad varje år.


Anmälan och köregler

Kö anmälan görs via särskild blankett som du hittar under Praktisk Information – Dokument och Blanketter. Där finns också vår Policy om kö regler i Birkaskolan.
Birkaskolans förskola erbjuder verksamhet till förvärvsarbetande, aktivt arbetssökande och studerande föräldrar. För föräldralediga gäller särskilda regler. Se skollagen för mer information.

Välkommen med Din anmälan.


Skolvalet.nu – frågor och svar

På sidan http://www.skolvalet.nu som Friskolornas Riksförbund driver kan du läsa mer om hur ett skolval går till och vad som gäller generellt sett kring friskolor och skolval.

.