Vår personal

Skolledningen

Vår skolledning består av rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare från förskolan, skolan och fritidsverksamheten samt skoladministration.


Arbetslag

All vår personal både på förskolan, fritids och skolan ingår i ett arbetslag som har ansvar för det grundläggande arbetet med barnen, pedagogisk planering och planering av föräldrakontakter. Antalet ansvarsbarn är beroende av vilken befattning man har.

 • På förskolan finns två arbetslag, ett för småbarn och ett för stora barn.
 • Fritidshemmets personal utgör ett eget arbetslag.
 • Årskurs F-5 är ett eget arbetslag.
 • Årskurs 6-9 är ett eget arbetslag och här undervisas eleverna i mindre ålders homogena grupper.
 • Stödteamet är också ett eget arbetslag.

Våra mentorer har ca 15 ansvarselever var. Lärare i praktiskt/estetiska ämnen deltar även i andra arbetslagsmöten enligt ett rullande schema.


Personalkompetens

 • Vår verksamhetschef och rektor är grundskollärare, montessorilärare och har rektorsutbildning
 • Biträdande rektor är 1-7 lärare med montessoripedagogik-utbildning,
  specialpedagogikutbildning och rektorsutbildning   
 • förskolan arbetar förskollärare, montessorilärare och barnskötare
 • Inom skolan finns behöriga grundskollärare 1-7 och 4-9.
  Flera av dessa har montessori-utbildning som påbyggnad
 • Inom skolbarnsomsorgen arbetar fritidspedagoger, fritidsledare och barnskötare
 • Vi har också ett stödteam som består av ett mobilt  resurspedagog team och speciallärare från skolan och personal från förskolan. Stödteamet är ett eget arbetslag.

På Birkaskolan har vi ett särskilt utbildnings/kompetensmål – att förskolan har minst en utbildad förskollärare per avdelning.