Regler vid sjukdom på förskolan

Feber
Vid feber ska barnet vara hemma tills barnet är feberfritt.

Höstblåsor
Barnet ska vara hemma minst de 3 första dygnen efter att blåsorna har kommit. Höstblåsor är mycket smittsamt i början av sjukdomsförloppet. Eftersom blåsorna ofta sätter sig i mun och svalg så ska barnet kunna äta utan problem innan det kommer tillbaka till förskolan.

Impetigo/svinkoppor
Barnet ska vara hemma så länge som såret vätskar sig eller varar. När såret har torkat kan barnet vara på förskolan. Impetigo är mycket smittsamt.

Kräkning och diarré
Vid kräkning eller diarré ska barnet vara hemma. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Vi vill också att ni håller syskon som går på förskolan hemma för att undvika smitta i andra barngrupper.

Springmask
Barnet ska vara hemma tills första dosen av maskmedel tagits. Springmask är mycket smittsamt.

Ögoninfektion
Vid röda, variga och rinnande ögon ska barnet inte vara på förskolan eftersom smittrisken är stor.

Övriga sjukdomar
Vid övriga sjukdomar som ex snuva och hosta eller vid annan orsak så ska barnet vara hemma om de inte klarar av att delta i förskolans aktiviteter.

Tips! Av erfarenhet så vet vi att det kan löna sig i längden att låta barn vara hemma en extra dag efter att de blivit feberfria. Små barn blir lätt sjuka igen om de inte helt återhämtat sig.


Mediciner

Vi ger inga mediciner förutom akutmedicin vid ex allergier eller vid kroniska sjukdomar som diabetes eller annan allvarlig sjukdom. För att sådan medicin ska ges måste föräldrarna skriftligt informera och muntligt instruera oss om hur och när medicinen ska tas. Om de finns läkarintyg eller instruktion om hur medicinen ska tas från sjukvården vill vi också ta del av den. Allt för en hög säkerhet vid medicin hantering på förskolan.


Sjuk eller inte?

Vi bedömer aldrig om ett barn är sjukt, utan om barnet orkar delta i våra aktiviteter. När ett barn inte orkar delta i våra aktiviteter eller uppvisar något av det ovanstående så ringer vi upp er föräldrar och då vill vi att ert barn hämtas snarast.

Vi värnar om en bra arbetsmiljö för barn och personal.