Medlemskap i föreningen MMEF

Birkaskolan är en föräldrastyrd skola, ett föräldrakooperativ, som drivs av Mälaröarnas Montessori ekonomiska förening (MMEF). 

  • Familj till barn som blivit antagen till föreningens förskola eller skola har rätt till medlemskap i MMEF
  • Medlem äger påverka beslut med en (1) röst per familj
  • Medlemmar i MMEF skall sympatisera med Birkaskolans grundläggande mål, värderingar och vision
  • Medlemmarna i MMEF deltar aktivt i föreningsarbetet och bidrar till skolans verksamhet efter behov

Som medlem i MMEF får du bland annat

  • Möjlighet att påverka Ditt barns förskola och skola genom aktivt deltagande i tex föräldrarådet (Birkaskolans verksamhet)
  • Tillgång till kurser och andra aktiviteter som anordnas av föreningen
  • Regelbunden information om förskolan, skolan och föreningens verksamhet
  • Medlemskap i Svenska Montessoriförbundet som skickar dig Montessoritidningen hem i brevlådan

Medlemsinsats

Vid inträde i MMEF betalas en medlemsinsats. En ekonomisk förening är en juridisk person och Du som medlem svarar endast med Din insats och kan aldrig bli ansvarig för föreningens skulder. Insatsen är 1000kr (fr.o.m HT2019) och återbetalas inte vid utträde ur föreningen (pengarna går oavkortat direkt till verksamheten).

Utöver insatsen, vidare debiteras medlemmarna den avgift som föreningen betalar för varje medlem till Svenska Montessoriförbundet, för närvarande 320 kronor per år. Någon årsavgift till MMEF utgår inte.


Utträde ur föreningen

Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen med iakttagande av en månads uppsägningstid. Uppsägning av plats för familjens samtliga barn i föreningens verksamheter innebär också utträde ur föreningen, om inte styrelsen finner anledning att besluta om annat.


Mer information finns i föreningens stadgar.