Kontakt med verksamheten

 


Skolexpeditionen

Tia Christensen tia@birkaskolan.se

Telefon
08-564 109 20 (växel & telefonsvar)
Telefontid: 08:00 - 14:30

E-post
info@birkaskolan.se

       it@birkaskolan.se (IT-support & administration av e-post))

Postadress
Birkaskolan
Box 123
178 22 Ekerö


Skolledning

Rektor och verksamhetschef
Helena Sjöholm rektor@birkaskolan.se
076-046 46 74, 08-564 109 21

Bitr rektor
Lotta Lagerblad Tegnér lotta@birkaskolan.se
073-460 50 14, 08-564 109 22

 

 


Skolan

Kontaktuppgifter (email) till skolans personal, lärare och pedagoger hittas i vår digitala lärplattform InfoMentor (under familjewebben och personal).

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra utvecklingsledare:
Åk F-5: Linda Svensson
Åk 6-9: Karin Wivallius
Stödteamet: Malin Björnsson


Förskolan

Småbarn
Utvecklingsledare: Jessica Johansson Westin, tel 08-564 109 72 (Myrans tel)
Avdelning Måsen, tel 08-564 109 75
Avdelning Mullvaden, tel 08-564 109 76
Avdelning Myran, tel 08-564 109 72

Stora barn
Utvecklingsledare: Theresia Regild Lindh, tel 08-564 109 73 (Delfinens tel)
Avdelning Delfinen, tel 08-564 109 73
Avdelning Ödlan, tel 08-564 109 77
Avdelning Pandan, tel 08-564 109 74

Köket på förskolan
Eva Groth evag@birkaskolan.se, tel 08-564 109 71
Annette Johansson, tel 08-564 109 71


Fritidshem

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra utvecklingsledare på fritids:

Lilla fritids (åk F- och åk 1): Magnus Olsson
Stora fritids (åk 2 och åk 3): Magnus Olsson


Elevhälsa

Kurator
Ulrika Wiklund ulrika.wiklund@ekero.se
08-124 576 63, 073-660 40 29

Skolsköterska
Lena Avellan lena.avellan@ekero.se
08-124 57637, 073-660 41 09

Studie- och Yrkesvägledare (SYV)
Anna Denelin anna.denelin@ekero.se
08-124 576 08
(på skolan under måndagar)


Föräldrarådet

Skolföräldrarådets ordförande
skolordf@birkaskolan.se

Förskolerådets ordförande
fskordf@birkaskolan.se


Fackliga representanter

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra fackliga representanter:

Luisa Klingström, Lärarförbundet
Eva Groth, Kommunal