Kontakt med verksamheten


Skolexpeditionen

Telefon
08-564 109 20 (växel & telefonsvar)
Telefontid: 08:00 – 14:30 E-post
info@birkaskolan.se
listowner@birkaskolan.se (administration av e-post)
it@birkaskolan.se (it support) Postadress
Birkaskolan
Box 123
178 22 Ekerö


Skolledning

Rektor och verksamhetschef
Helena Sjöholm rektor@birkaskolan.se
076-046 46 74, 08-564 109 21 Bitr rektor
Lotta Lagerblad Tegnér lotta@birkaskolan.se
073-460 50 14, 08-564 109 22


Skolan

Kontaktuppgifter (email) till skolans personal, lärare och pedagoger hittas i vår digitala lärplattform InfoMentor (under familjewebben och personal). Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra utvecklingsledare:
Åk F-5: Linda Svensson
Åk 6-9: Karin Wivallius
Stödteamet: Malin Björnsson


Förskolan

Småbarn
Utvecklingsledare: Jessica Johansson Westin, tel 08-564 109 72 (Myrans tel)
Avdelning Måsen, tel 08-564 109 75
Avdelning Mullvaden, tel 08-564 109 76
Avdelning Myran, tel 08-564 109 72 Stora barn
Utvecklingsledare: Theresia Regild Lindh, tel 08-564 109 73 (Delfinens tel)
Avdelning Delfinen, tel 08-564 109 73
Avdelning Ödlan, tel 08-564 109 77
Avdelning Pandan, tel 08-564 109 74 Köket på förskolan
Eva Groth evag@birkaskolan.se, tel 08-564 109 71
Annette Johansson, tel 08-564 109 71


Fritidshem

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra utvecklingsledare på fritids: Lilla fritids (åk F- och åk 1): Magnus Olsson
Stora fritids (åk 2 och åk 3): Magnus Olsson


Elevhälsa

Kurator
Ulrika Wiklund ulrika.wiklund@ekero.se
08-124 576 63, 073-660 40 29

Skolsköterska
Lena Avellan lena.avellan@ekero.se 08-124 57637, 073-660 41 09
Johanna Findell johanna.finndell@ekero.se 08-124 57 646

Studie- och Yrkesvägledare (SYV)
RitaLinn Svalfors af Ugglas ritalinn.svalfors.af.ugglas@ekero.se
0790676759
(på skolan under måndagar)


Föräldrarådet

Skolföräldrarådets ordförande
skolordf@birkaskolan.seFörskolerådets ordförande
fskordf@birkaskolan.se


Fackliga representanter

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra fackliga representanter: Luisa Klingström, Lärarförbundet
Eva Groth, Kommunal