Kontakt med verksamheten

 


Skolexpeditionen

Tia Christensen tia@birkaskolan.se

Telefon
08-564 109 20 (växel & telefonsvar)
Telefontid: 08:00 – 14:30

E-post
info@birkaskolan.se
listowner@birkaskolan.se (administration av e-post)
it@birkaskolan.se (it support)

Postadress
Birkaskolan
Box 123
178 22 Ekerö


Skolledning

Rektor och verksamhetschef
Ulrika Söderqvist rektor@birkaskolan.se
073-460 50 14, 08-564 109 22

Bitr rektor
Helena Sjöholm helena@birkaskolan.se
076-046 46 74, 08-564 109 21


Skolan

Kontaktuppgifter (email) till skolans personal, lärare och pedagoger hittas i vår digitala lärplattform InfoMentor (under familjewebben och personal).

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra utvecklingsledare:
Åk F-5: Lotta Lagerblad
Åk 6-9: Karin Wivalius
Stödteamet: Malin Björnsson


Förskolan

Småbarn
Utvecklingsledare: Jessica Johansson Westin, tel 08-564 109 72 (Myrans tel)
Avdelning Måsen, tel 08-564 109 75
Avdelning Mullvaden, tel 08-564 109 76
Avdelning Myran, tel 08-564 109 72

Stora barn
Utvecklingsledare: Theresia Regild Lindh, tel 08-564 109 73 (Delfinens tel)
Avdelning Delfinen, tel 08-564 109 73
Avdelning Ödlan, tel 08-564 109 77
Avdelning Pandan, tel 08-564 109 74

Köket på förskolan
Eva Groth evag@birkaskolan.se, tel 08-564 109 71
Annette Johansson, tel 08-564 109 71


Fritidshem

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra utvecklingsledare på fritids:

Lilla fritids (åk F- och åk 1): Titti Rapaport
Stora fritids (åk 2 och åk 3): Titti Rapaport


Elevhälsa

Kurator
Ulrika Wiklund ulrika.wiklund@ekero.se
08-124 576 63, 073-660 40 29

Skolsköterska
Karin Göransson karin.goransson@ekero.se
08-124 571 15

Studie- och Yrkesvägledare (SYV)
Anna Denelin anna.denelin@ekero.se
08-124 576 08
(på skolan under måndagar)


Föräldrarådet

Skolföräldrarådets ordförande
Sara Wili Blome, skolordf@birkaskolan.se alt. sarawiliblome@gmail.com

Förskolerådets ordförande
Karolin Nilsson, fskordf@birkaskolan.se alt. karolin.nilsson@gmail.com


Fackliga representanter

Vänligen kontakta skolexpeditionen via telefon för att nå våra fackliga representanter:

Luisa Klingström, Lärarförbundet
Eva Groth, Kommunal