Barn- och elevhälsa

Elevhälsoteamet

Birkaskolan har ett stödteam som består av ett mobilt resurspedagogteam och speciallärare från skolan och personal från förskolan. Birkaskolan köper också tjänster från Ekerö kommuns Resursteam. Kompetens som finns att tillgå i Resursteamet är skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och SYV. I och med detta har förskolan och skolan möjlighet att bedriva ett kvalitativt elevvårdsarbete och ge handledning till personal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans medicinska insatser- basprogram

  • Åk F:    Kontroll av längd, vikt, syn samt vaccination av MPR. Hälsosamtal med vårdnadshavare. Hälsodeklaration inlämnas.
  • Åk 2:    Kontroll av längd, vikt, syn samt kort hälsosamtal.
  • Åk 4:    Kontroll av längd, vikt, syn och rygg. Hälsosamtal samt inlämning av hälsodeklaration.
  • Åk 5:    HPV-vaccination för flickor.
  • Åk 6:    Kontroll av längd, vikt, rygg samt kort hälsosamtal.
  • Åk 8:    Kontroll av längd, vikt, syn och rygg. Hälsosamtal samt inlämning av hälsodeklaration. DTP vaccination.

Kompletterande hälsoundersökningar genomförs av skolläkare vid behov.
Skolhälsovården verkar främst för förebyggande hälsovård. Vid medicinska problem, akutsjukvård eller annan typ av skada som uppkommit utanför skolan hänvisas till Vårdcentralen.