Barn- och elevhälsa

Elevhälsoteamet

Birkaskolan har ett stödteam som består av ett mobilt resurspedagogteam och speciallärare från skolan och personal från förskolan. Birkaskolan köper också tjänster från Ekerö kommuns Resursteam. Kompetens som finns att tillgå i Resursteamet är skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och SYV. I och med detta har förskolan och skolan möjlighet att bedriva ett kvalitativt elevvårdsarbete och ge handledning till personal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

Skolhälsovårdens rutinprogram

  • Åk F:     Hälsoenkät, samtal, längd, vikt, rygg
  • Åk 1:     Läkarundersökning, längd, vikt, syn, hörsel, vaccination
  • Åk 2:     Samtal, längd, vikt, rygg, syn
  • Åk 4:     Hälsoenkät, samtal, längd, vikt, syn, rygg
  • Åk 5:     Vaccination flickor
  • Åk 6:     Samtal, längd, vikt, syn, rygg, vaccination
  • Åk 8:     Hälsoenkät, samtal, längd, vikt, syn, rygg

Information om tidpunkter för respektive kontroll/vaccination kan du som elev och förälder på Birkaskolan se i kalendern på InfoMentor. Kompletterande hälsoundersökningar genomförs av skolläkare vid behov.
Skolhälsovården verkar främst för förebyggande hälsovård. Vid medicinska problem, akutsjukvård eller annan typ av skada som uppkommit utanför skolan hänvisas till Vårdcentralen.