Föräldrafrågor om förskolan


[1] Vilka kläder bör barnen ha på förskolan?
Barnet skall på förskolan ha; kläder för alla väder, extrakläder för eventuella ombyten under dagen, inneskor med vattentålig sula på stora barns avdelningen. Alla kläder skall vara märkta med barnets namn.

[2] Tillhandahåller förskolan blöjor eller måste man ta med egna?
Föräldrarna köper själva blöjor. Förskolan kan tyvärr inte tillhandahålla dessa av ekonomiska och praktiska skäl.

[3] Får barnen ha egna leksaker med sig till förskolan?
Ja, men Birkaskolan ansvarar inte för försvunna leksaker som medtagits till förskolan.

[4] Varifrån kommer maten som serveras på förskolan?
På förskolan tillagas lunchen av Birkaskolans egen kock. Maten är KRAV-certifierad. Läs mer i en lokal artikel i Mälarö Tidning.

[5] Vad gäller om mitt barn har matallergi och/eller behöver specialkost?
Om ditt barn har någon matallergi eller om ditt barn har någon specialkost (som ex vegetarisk-, fläsk fri- eller kött fri kost) så behöver målsman fylla i en special blankett och lämna det personligen till personal i köket så att vi kan ha en dialog om ditt barns allergi eller specialkost. Eftersom personalen på er avdelning inte är specialister på allergier och mat så är det viktigt att ni tar er tid att titta in till oss i köket. Blanketten kan fyllas i tillsammans med kökspersonalen på plats.

[6] Vad händer om mitt barn blir sjuk?
Personalen har rätt att ringa efter föräldrarna och skicka hem barnen när de blir sjuka eller om de anser att barnen är för sjuka för att vistas på skolan, alternativt utgör en smittorisk för övriga. Se även Birkaskolans Regler vid Sjukdom på förskolan. Om barnet inte kan komma till förskolan på morgonen ombedes anmälan göras senast klockan 08:30 för stora barn och klockan 09:00 för små barn.

[7] Jag har fått kallelse till städdag på förskolan, vad bör jag tänka på?
Städdagar är en del av Birkaskolans föräldraträffar. Under en sådan träff storstädar föräldrarna en gång per terminen. Städtillfällena brukar vara vid två tillfällen men en familj städar endast en gång per termin och barn. Listor med vad som behöver göras sätts upp av föräldrarådsrepresentant som också via email informerar föräldrarna när föräldraträffen infaller och vad man ska ha med sig och tänka på.

[8] Hur ofta är det föräldramöten på förskolan?
Varje arbetslag har två ordinarie föräldramöten per läsår samt ett extra vid behov.

[9] Får barnen ta med sig godis till förskolan?
Nej, godis får inte medtas till förskolan.