Våra förväntningar på Dig som förälder

Våra föräldrar är en mycket viktig resurs på Birkaskolan. Som friskola och föräldrakooperativ så beslutar vi själva hur vår skola ska bedrivas och vilka prioriteringar vi ska göra. Det är vi föräldrar som är ansvariga för skolan och dess utveckling. Som förälder hos oss har Du därmed möjlighet att påverka såväl ditt barns som skolans framtid.

 


Föräldrainsatser

På Birkaskolan är det alla föräldrars ansvar att;

 • föräldrakooperativet har en välfungerande styrelse
 • föräldrarådsrepresentanter finns i varje avdelning och klass
 • bidra med synpunkter och feedback vid årliga föräldra-/kundenkäter
 • delta på årsstämman, vid vilken styrelsen väljs
 • delta på föräldramöten, vid vilka föräldraroller väljs
 • delta i förskolans och skolans olika föräldraträffar och göra en extra insats för barnens inne- och utemiljö

Alla nya föräldrar som fått plats på Birkaskolans förskola eller skola får ett föräldraavtal hemskickat till sig. Detta dokument tydliggör föräldrars rättigheter som medlemmar i föreningen, samt vilket ansvar och förväntningar som åligger föräldrar som har barn i Birkaskolans verksamhet.


Föräldrautbildning

Alla förväntas delta i den föräldrautbildning i grundläggande montessoripedagogik som skolan ger. Utbildningen tar en kväll i anspråk. Alla föräldrar har därtill möjlighet att – och bör – följa arbetet inifrån genom att varje termin sitta med i verksamheten några timmar och ”observera”.

Föräldrarna bjuds också in för att dela med sig av sina erfarenheter i yrkeslivet och får gärna arrangera studiebesök på sina eller andras arbetsplatser. Föräldradeltagandet ser olika ut beroende på om ditt barn går i förskolan eller skolan. Vissa uppgifter är dock detsamma, oavsett vilken avdelning eller klass ditt barn går i.


Bidra med din kunskap

Föräldrars aktiva engagemang, inflytande och stöd till Birkaskolans personal ger våra barn de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig den pedagogiska verksamhet som skolan tillhandahåller. Föräldrar utgör en viktig resurs för vår verksamhet och alla föräldrar förväntas bidra med olika arbetsuppgifter så länge de har barn på Birkaskolan.

Som förälder på Birkaskolan har du stora möjligheter att påverka och bidra med din kunskap och kompetens genom aktivt deltagande i föreningen; via praktiskt arbete vid tex städkvällar och fixardagar, som föräldrarådsrepresentant, styrelseledamot eller någon av de andra föräldrarollerna.

Föräldraroller förskolan

 • Koordinatorer för fixardagar, 2 styck
 • Festkoordinator
 • Kassör
 • Innemiljöansvarig, 1 per avdelning
 • Utemiljöansvarig, 1 per avdelning
 • Festfixare, 1 per avdelning
 • Föräldrarådsrepresentant, 1 per avdelning
 • Suppleant föräldrarådet, 1 per avdelning
 • Föräldrarådets ordförande förskola

Föräldraroller skolan

 • Föräldrarådsrepresentant
  • åk F-1 (två i varje klass, en ordinarie och en suppleant)
  • åk 2-3 (två i varje klass, en ordinarie och en suppleant)
  • åk 4-5 (två i varje klass, en ordinarie och en suppleant)
  • åk 6-9 (två i varje årskurs, en ordinarie och en suppleant)
 • Städansvarig
  • åk F-1 (två i varje klass)
  • åk 2-3 (två i varje klass)
  • åk 4-5 (två i varje klass)
  • åk 6-9 (två i varje årskurs)
 • Kassör/insamlings ansvarig
  • åk F-1 (en i varje klass)
  • åk 2-3 (en i varje klass)
  • åk 4-5 (en i varje klass)
  • åk 6-9 (en i varje årskurs)
 • Rektors fixgrupp föräldrar, valfritt antal från F-9
 • Föräldrarådets ordförande skola

Föräldraroller styrelse

 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Styrelseordförande

Information kring hur de olika föräldrarollerna bidrar till verksamheten hittar du på sidan Om Oss – och Vår Organisation.