Resultat från Skolinspektionens besök

I mars hade vi besök av Skolinspektionen. De utförde en så kallad ”Bastillsyn”, vilket är den minst omfattande inspektion som en friskola kan genomgå. 80 % av friskolorna har bastillsyn. Övriga 20 % har prioriterad tillsyn. Alla friskolor besöks av Skolinspektionen under en femårsperiod. Det var ett välkommet besök och vi är mycket stolta över inspektions resultatet. Birkaskolan fick inga anmärkningar. Det är verkligen ett tecken på att vi arbetar på rätt sätt och har en väl fungerande verksamhet.

 

Elev och Lärarutbyten i Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering. Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger våra elever och pedagoger möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Birkaskolan är med i detta program.

Läs mer på Erasmus hemsida. 

Birkaskolan i final på skoltävlingen ”Future City”

Pressklipp från skoltävlingen Future City.

Future City är ett samverkansprojekt i samhällsbyggnadssektorn och drivs av organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. I styrgruppen sitter Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket. Silverarrangör: Tekniska museet, Bronsarrangörer: Energiföretagen i Sverige, Dela ut ett pris: Sveriges Arkitekter, Supportrar: Byggherrarna, Energi & Miljötekniska Föreningen, Infranord, IQ Samhällsbyggnad.