Resultat från Skolinspektionens besök

I mars hade vi besök av Skolinspektionen. De utförde en så kallad ”Bastillsyn”, vilket är den minst omfattande inspektion som en friskola kan genomgå. 80 % av friskolorna har bastillsyn. Övriga 20 % har prioriterad tillsyn. Alla friskolor besöks av Skolinspektionen under en femårsperiod. Det var ett välkommet besök och vi är mycket stolta över inspektions resultatet. Birkaskolan fick inga anmärkningar. Det är verkligen ett tecken på att vi arbetar på rätt sätt och har en väl fungerande verksamhet.