Elev och Lärarutbyten i Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering. Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger våra elever och pedagoger möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Birkaskolan är med i detta program.

Läs mer på Erasmus hemsida.